رسیدگی به شکایات

شما مشتریان گرامی می‌توانید چنان‌چه با مشکلی ناشی از نقض شرایط استفاده از سرویس روبه‌ رو شدید، از طریق ثبت انتقاد یا شکایت،در میان بگذارید.