دعوت به همکاری

شرکت ترکانت در راستای تکمیل کادر خود از متقاضیان واجد شرایط در سمت های شغلی مختلف دعوت به همکاری می کند. 

متقاضیان واجد شرایط می تواند در هر یک از سمت های شغلی فرم استخدام را تکمیل نمایید تا همکاران در سریعترین زمان ممکن برای مصاحبه تماس حاصل فرمایند.

  • کارشناس فروش
  • کارشناس پشتیبانی
  • تکنسین شبکه
  • برنامه نویس
  • طراح و گرافیست
  • کارشناس مالی

کارشناس فروش

- مسلط به فنون مذاکره

- مسیولیت پذیر

- دارای روحیه کار تیمی

- برخورد مناسب با مشتریان

- قدرت تحلیل نیاز و مشکل مشتریان

- مسلط به بازاريابي تلفني

کارشناس پشتیبانی

- داشتن حداقل مدرک نتورک + و میکروتیک

- مسیولیت پذیر

- دارای روحیه کار تیمی

- برخورد مناسب با مشتریان

- قدرت تحلیل نیاز و مشکل مشتریان

- مسلط به بازاريابي تلفني

تکنسین شبکه

- آشنا به مفاهیم بنیادی شبکه

- مسیولیت پذیر و دارای روحیه کار تیمی

- آشنا به اصول مشتری مداری و روابط عمومی

-مسلط به امور اجرایی شبکه و خدمات پسیو شبکه

-داشتن حداق ۲ سال سابقه کار

 

برنامه نویس

- مسلط به فنون مذاکره

- مسیولیت پذیر

- دارای روحیه کار تیمی

- برخورد مناسب با مشتریان

- قدرت تحلیل نیاز و مشکل مشتریان

- مسلط به بازاريابي تلفني

طراح و گرافیست

- مسلط به فنون مذاکره

- مسیولیت پذیر

- دارای روحیه کار تیمی

- برخورد مناسب با مشتریان

- قدرت تحلیل نیاز و مشکل مشتریان

- مسلط به بازاريابي تلفني

کارشناس مالی

- مسلط به فنون مذاکره

- مسیولیت پذیر

- دارای روحیه کار تیمی

- برخورد مناسب با مشتریان

- قدرت تحلیل نیاز و مشکل مشتریان

- مسلط به بازاريابي تلفني