به سایت شرکت فنی مهندسی ترکانت خوش آمدید.
ارومیه- خیام جنوبی- نبش کوی نوزدهم- مجتمع آرمتین- طبقه دوم.

شما مشتریان گرامی می‌توانید چنان‌چه با مشکلی ناشی از نقض شرایط استفاده از سرویس روبه‌رو شدید، از طریق ثبت انتقاد یا شکایت،در میان بگذارید.