به سایت شرکت فنی مهندسی ترکانت خوش آمدید.
ارومیه- خیام جنوبی- نبش کوی نوزدهم- مجتمع آرمتین- طبقه دوم.

–   هر2 گیگ ترافیک داخلی معادل یک گیگ ترافیک بین الملل می باشد و ترافیک به صورت گیگ داخلی و هم به صورت بین المللی در پورتال مشترکین قابل مشاهده می باشد

 •  
 • – لازم به ذکر است که استفاده از سایت های زیر کاملا رایگان بوده و در صورت استفاده از این سایت ها و تماشای فیلم از گیگ و ترافیک شما کسر نمی شود.
 •         –  www.torkanet.com
 •         –  www.satiaisp.com
 •         –  www.Ahang101.ir
 •         –  www.filimo.com
 •  
 • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه با سرعت قبلی و یا خرید سرویس جدید استفاده با سرعت مورد نظر نمایند.تمامی سرویس های ADSL بعد از پایان ترافیک قطع نمی شوند و سرعت آنها به ۱۲۸Kbps کاهش می یابد با تمدید ترافیک به سرعت سرویس خود بازمی گردید.
 •  
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران، ۱۲٫۰۰۰ تومان و هزینه نصب و راه اندازی در محل در صورت نیاز کاربر ۱۵٫۰۰۰ تومان می باشد که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.

 

– مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور به سرویس ها اضافه خواهد شد.

 •  

هر2 گیگ ترافیک داخلی معادل یک گیگ ترافیک بین الملل می باشد و ترافیک به صورت گیگ داخلی و هم به صورت بین المللی در پورتال مشترکین قابل مشاهده می باشد

 • لازم به ذکر است که استفاده از سایت های زیر کاملا رایگان بوده و در صورت استفاده از این سایت ها و تماشای فیلم از گیگ و ترافیک شما کسر نمی شود.
 •         –  www.torkanet.com
 •         –  www.satiaisp.com
 •         –  www.Ahang101.ir
 •         –  www.filimo.com
 • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه با سرعت قبلی و یا خرید سرویس جدید استفاده با سرعت مورد نظر نمایند.تمامی سرویس های ADSL بعد از پایان ترافیک قطع نمی شوند و سرعت آنها به ۱۲۸Kbps کاهش می یابد با تمدید ترافیک به سرعت سرویس خود بازمی گردید.
 •  

هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران، ۱۲٫۰۰۰ تومان و هزینه نصب و راه اندازی در محل در صورت نیاز کاربر ۱۵٫۰۰۰ تومان می باشد که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.

مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور به سرویس ها اضافه خواهد شد.

 


یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده

یک ماهه

19.500 تومان
 • 100 گیگ
 • 25گیگ بین الملل
 • 1مگ
 • قیمت با احتساب ارزش افزوده